Konference Průmysl 4.0 na Vysočině

14. 11. 2018 proběhla velmi úspěšně naše největší událost roku 2018 - konference Průmysl 4.0 na Vysočině!
Všechny ohlasy od účastníků i přednášejících byly vynikající, což nás velmi těší a zároveň motivuje k dalšímu úsilí v této oblasti.
Velmi děkujeme všem partnerům (Compas automatizace, 1P control, Del), VŠPJ, Kraji Vysočina a Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina.