Dne 8. 9. 2021 jsme spolupořádali jednu z největších akcí na Vysočině zaměřených na digitalizaci.
Během celého dne návštěvníci sledovali zajímavé přednášky, praktické workshopy, komentované prohlídky Cyber Physical Factory, infopointy API, TAČR, CzechInvest a NCP4.0. 

Přednášky byly uspořádány tématicky tak, aby práci s daty ve výrobě a logistice přiblížily z mnoha různých perspektiv:

  • bezpečnost
  • kvalita samotných dat v závislosti na způsobu zadávání
  • zapojení umělé inteligence při vyhodnocování
  • rychlé vytváření jednoduchých aplikací uživateli
  • získávání dat pro interní logistiku
  • .. a mnoho dalších.

Dále bylo možné se přihlásit zdarma na zkušební analýzu digitální zralosti, která firmám pomůže definovat jejich silné a slabé stránky na poli digitalizace.

Za velice zajímavou část programu považujeme komentované prohlídky Cyber Physical Factory Vysoké školy polytechnické Jihlava, kde se celá údálost uskutečnila. Na CP Factory lze simulovat téměř jakýkoliv výrobní proces automatické linky, přičemž k fyzickým výrobním zařízením lze „virtuálně" připojit jakékoliv další a sledovat jaký bude dopad na jednotlivé součásti výroby.